İşbu Çerez Politikası; (kısaca “Çerez Politikası”) Levent Mahallesi, Şakayıklı Sokak No:9 Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Mesa Verde Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Ticaret Anonim Şirketi’nin (kısaca “Şirket”) veri sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği www.tarim11.com adlı web sitesi ile mobil web sitesi ve Tarım11 mobil uygulaması (hepsi birlikte kısaca “Site”) üzerinde üyelik hesabı oluşturan ve/veya ve Site’ye üye olmadan çevrimiçi ziyaretçi olarak giriş yapan gerçek kişi üyelerin veya tüzel kişi üyelerin gerçek kişi temsilcilerinin (hepsi birlikte kısaca “Üye”), çerezler aracılığıyla toplanabilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili hususlara ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında aydınlatılmaları amacıyla hazırlanmıştır.

Buna ek olarak, Üye’nin kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili ayrıntılı bilgilendirme Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır.

Üye, Site’ye çevrimiçi ziyaretçi olarak giriş yaparken ve/veya Site’ye üye olurken işbu Çerez Politikası’nı ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuduğunu, anladığını, kişisel veriler ile ilgili hususlara ilişkin olarak KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda aydınlatıldığını ve bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1. Çerezler Aracılığıyla Toplanabilen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri

Üye’nin aşağıda sayılan kişisel verileri (“Kişisel Veriler”) çerezler ve/veya web işaretçileri ve/veya benzer teknolojiler aracılığıyla otomatik yöntemlerle toplanabilmektedir:

-Üye’nin Site üzerindeki hareketleri, tıklamaları ve gezintisine ilişkin bilgiler

-Üye’nin Site üzerindeki görüntülediği sayfalar, görüntülediği, sepete eklediği ve/veya satın aldığı ürünlere ilişkin bilgiler, Üye’nin ürün arama, listeleme, görüntüleme ve sipariş geçmişi

-IP Adresi/Port Bilgileri, Site Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.), giriş yapılan cihaz, işletim sistemi, tarayıcı ve mobil uygulama sürümü bilgileri

-Genel konum bilgisi

2. Çerezler Aracılığıyla Toplanabilen Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amaçları ve Hukuki Sebepleri

2.1. Çerezler aracılığıyla toplanabilen Kişisel Veriler; Üye ile Şirket arasında kurulan Üyelik Sözleşmesi ve/veya Kullanım Koşulları çerçevesinde, KVKK m.5/2-c düzenlemesi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak aşağıda amaçlarla işlenebilecektir:

2.1.1. Üyelik kaydının oluşturulabilmesi, üyelik hesabının doğrulanabilmesi ve üyelik hesabının Kişisel Veriler ile eşleştirilebilmesi

2.1.2. Site’nin çalışması ve Üye tarafından kullanılabilmesi için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi

2.1.3. Üye’nin Site üzerindeki üyelik hesabına giriş yapabilmesinin ve giriş yaptığı oturumunun sürekli açık kalmasının sağlanması, böylelikle Üye’nin her girişinde tekrar kullanıcı adı/şifre bilgisi girmesine gerek kalmaksızın Site’yi kullanabilmesinin sağlanması

2.1.4. Üye’nin Site’ye gerçekleştireceği girişlerde hatırlanmasının ve tanınmasının sağlanması, Üye’nin Site üzerindeki geçmiş işlemlerinin ve tercihlerinin hatırlanması,

2.1.5. Üye’nin üyelik hesabı ile ilgili olarak gerçekleştirmek istediği işlemleri gerçekleştirebilmesi için, çeşitli yönlendirmeler aracılığıyla Üye’ye destek/yardım sağlanması,

2.1.6. Üye’nin alışveriş işlemlerini tamamlayabilmesi için, görüntülemiş olduğu ürünlerin ekranın ilgili yerlerinde karşısına çıkarılabilmesi

2.2. Çerezler aracılığıyla toplanabilen Kişisel Veriler; KVKK m.5/2-ç düzenlemesi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak aşağıda amaçlarla işlenebilecektir:

2.2.1. Şirket’in yürürlükteki mevzuat uyarınca saklamakla yükümlü olduğu Kişisel Veriler’in, ilgili mevzuat uyarınca belirtilen süreler boyunca saklanabilmesi

2.3. Çerezler aracılığıyla toplanabilen Kişisel Veriler; KVKK m.5/2-f düzenlemesi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak aşağıda amaçlarla işlenebilecektir:

2.3.1. Site’nin ve Site’de sunulan hizmetlerin Üye’nin kullanımı için kolaylaştırılması, özelleştirilmesi veya geliştirilmesi, Site’nin performansının arttırılması

2.3.2. Üye’nin Site’yi daha etkili kullanabilmesinin sağlanması, Site’nin işlevselliğinin arttırılması ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi

2.3.3. Site’nin ve Üyeler tarafından Site üzerinde gerçekleştirilen kullanımların incelenmesi ve analiz edilmesi

3. Çerezler ile Toplanabilen Kişisel Verilerin Paylaşılması

Şirket; işbu Çerez Politikası’nın 2 numaralı maddesinde belirtilen amaçların varlığı halinde, bu amaçlara ilişkin yine Çerez Politikası’nın 2 numaralı maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak, üçüncü parti çerez sağlayıcı firmaların Site’ye ekledikleri çerezler aracılığıyla Kişisel Veriler’i toplamalarına izin verebilir.

4. Üye’nin Hakları

Üye, destek@tarim11.com adresine mail atarak kendisiyle ilgili:

a) Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle Üye aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel Veriler’in KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle Üye’nin zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

hakkına sahiptir.

Ayrıca Üye; kullandığı internet tarayıcısının çeşidine göre, aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkını kullanabilecektir:

5. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması İçin Alınan Tedbirler

Şirket tarafından Kişisel Veriler’in güvenliğini sağlanması için kullanılmakta olan çeşitli tedbirler arasında, güvenlik duvarı, bilgi güvenliği testleri, yedekleme, erişim yetki kontrolleri ve https şifreleme protokolü ile veri şifreleme yer almaktadır.

6. Çerez Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Şirket, işbu Çerez Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Çerez Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Çerez Politikası’ndaki değişiklikler ile ilgili olarak Üye’ye gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Aradığınız yanıtı buldunuz mu?